Bästa produkterna inom fritid och vildmark

Här kan du hitta de bästa produkterna inom fritid och vildmark, utomhusträning, utomhussporter och vintersporter. Se vilka produkter och områden vi har riktat in oss på här under.

Testernas upplägg

Samtliga test och produkter har baserats på och värderats utifrån nedanstående kriterium.

  • Kvalité
  • Funktion
  • Omdöme
  • Prisvärdhet

Kvalité

Med kvalité menas produktens hållbarhet, slitstyrka och värde i förhållande till dess funktioner och egenskaper.

Funktion

Med funktion menas hur bra funktioner och egenskaper varje produkt har och hur väl de uppfyller sitt syfte.

Omdöme

Med omdöme menas huruvida produkten har bedömts av kunder utifrån relevanta krav. Det vill säga om produkten uppfyller det/de behov som har utlovats eller som är uppenbara i förhållande till produktens grundläggande syfte.

Prisvärdhet

Med prisvärdhet menas om produktens pris är rimligt i relation till dess funktioner och kvalité.

Fågelkikare

Fågelkikare är entusiastens närmaste följeslagare, ett oumbärligt verktyg som förvandlar prickar på himlen till distinkta fågelarter. Med rätt kikare blir varje utflykt en upptäcktsresa, där naturens skönhet och detaljer kommer till liv.